Our Team

Our Team

Nguyễn Thị Hồng Huế - Chủ tịch công ty

Nguyễn Thị Hồng Huế - Chủ tịch công ty

..

Nguyễn Hồng Huệ:  Điều hành

Nguyễn Hồng Huệ: Điều hành

..

Nguyễn Thị Thu - Phó giám đốc Điều hành

Nguyễn Thị Thu - Phó giám đốc Điều hành

..

Trần Kim Thùy : Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Trần Kim Thùy : Chuyên viên chăm sóc khách hàng

..

Nguyễn Thị Hồng Thắm - Quản lý bộ phận phòng và nhà hàng

Nguyễn Thị Hồng Thắm - Quản lý bộ phận phòng và nhà hàng

..

Huỳnh Thị Tuyền - Quản lý bộ phận bếp

Huỳnh Thị Tuyền - Quản lý bộ phận bếp

..

Đặng Trần Phương Thúy - Kế toán

Đặng Trần Phương Thúy - Kế toán

..