Our Team

Our Team

Nguyễn Thị Hồng Huế - Chủ tịch công ty

Nguyễn Thị Hồng Huế - Chủ tịch công ty

..

Ngô Thanh Thái - Phó giám đốc điều hành

Ngô Thanh Thái - Phó giám đốc điều hành

..

Nguyễn Thị Thu - Điều hành

Nguyễn Thị Thu - Điều hành

..

Trần Kim Thùy : Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Trần Kim Thùy : Chuyên viên chăm sóc khách hàng

..

Nguyễn Thị Hồng Thắm - Quản lý bộ phận phòng và nhà hàng

Nguyễn Thị Hồng Thắm - Quản lý bộ phận phòng và nhà hàng

..

Huỳnh Thị Tuyền - Quản lý bộ phận bếp

Huỳnh Thị Tuyền - Quản lý bộ phận bếp

..

Đặng Trần Phương Thúy - Kế toán

Đặng Trần Phương Thúy - Kế toán

..